Kategori: Taksa dhe Tatime

Taksat dhe tatimet per pasurite e paluajteshme ne Shqiperi. Artikuj shpjegues hap pas hapi mbi aplikimin e taksave dhe perllogaritjen e tyre .

Rivleresim prones paluajteshme

9 Arsye pse duhet te rivleresoni pasurine tuaj te paluajtshme ne vitin 2020!

Tregu i ndertimit ne Shqiperi ka qene nder sektoret me informale dhe te pakontrolluar ne dekadat e fundit. Mjafton te konstatohet se 90% e lejeve te ndertimit jane tejkaluar si ne siperfaqe ashtu dhe afate. Ndodh shpesh qe ne punen...

/ 15 Janar 2020